Incap Oyj               Pörssitiedote                20.9.2011 klo 16.30


INCAP ALENTAA KOKO VUODEN TULOSARVIOTA

Incap arvioi liiketuloksensa (EBIT) vuonna 2011 jäävän lievästi tappiolliseksi
johtuen euron, Yhdysvaltojen dollarin ja Intian rupian välisistä
valuuttakurssimuutoksista sekä joidenkin asiakkaiden kysynnän laskusta.

Yhtiön arvion mukaan liiketulos vuoden jälkipuoliskolla on kuitenkin
positiivinen eli selvästi parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-
6/2011: -1,0 milj. euroa) ja viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2010: -0,5
milj. euroa). Konsernin liiketulos on myös ollut kuukausitasolla positiivinen
toukokuusta lähtien ja myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan loppuvuonna.

Incap pitää liikevaihtoarvionsa ennallaan ja arvioi koko vuoden liikevaihdon
olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa, 3.8.2011 annetussa ohjauksessa Incap arvioi konsernin
liiketuloksen vuonna 2011 (EBIT) olevan positiivinen eli merkittävästi parempi
kuin vuonna 2010, jolloin se oli -3,2 miljoonaa euroa.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. +91 990 204 2813
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 59,2 miljoonaa. euroa
ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fiThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1548274]