Incap Oyj                Pörssitiedote                11.2.2014 klo 8.00 (EET)                                

ENNAKKOTIETO INCAPIN TULOKSESTA VUONNA 2013

Alustavien laskelmien perusteella Incap-konsernin liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan olevan noin 36,8 miljoonaa euroa yhtiön 31.10.2013 antaman ohjauksen mukaisesti.

Johtuen vuoden 2013 tuloslaskelmaan tehtävistä kertaluonteisten erien kirjauksista konsernin liiketuloksen vuonna 2013 arvioidaan alustavasti olevan noin -5,8 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset kustannukset ovat noin 2,7 miljoonaa euroa ja ne liittyvät varastoarvon ja luottotappioiden alaskirjauksiin sekä tilavuokria ja irtisanomisajan palkkoja varten tehtäviin varauksiin.

Fredrik Berghel, Incap-konsernin toimitusjohtaja: "Viime vuoden tulokseen vaikuttavien kertaluonteisten kuluerien kirjaaminen on tietenkin epämukavaa. Kirjauksilla on historiallinen taustansa, johon emme voi enää vaikuttaa. Olemme loka-tammikuussa vieneet onnistuneesti läpi "Turnaround"-ohjelman, jolla on luotu luja pohja kannattavalle toiminnalle. Odotamme toteutettujen toimenpiteiden koko vaikutuksen näkyvän toisella vuosipuoliskolla."

Incap arvioi tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa 31. lokakuuta, että konsernin liikevaihto vuonna 2013 on noin 36 miljoonaa euroa ja koko vuoden liiketulos on negatiivinen. Tammi-kesäkuun 2013 liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.

Incap julkaisee vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen 25.2.2014.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Fredrik Berghel, toimitusjohtaja, puh. +46 73 202 2210
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1760560