Incap Oyj     Pörssi-ilmoitus   21.9.2010 klo 12.30


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTOKSESTA

Saamamme ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on alittanut 25 %.

Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6

Osakkeenomistajan nimi: Oy Etra Invest Ab, y-tunnus 0672234-6

Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 20.9.2010

Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: 3 139 801
kappaletta eli 22,14 % osakepääomasta ja äänimäärästä

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 14 180 880 osakkeesta, ja kullakin
osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi

[HUG#1445686]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE