Incap Oyj                      Pörssitiedote              12.10.2010 klo 17.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTOKSESTA (OP-KESKUS OSK)

OP-Keskus osk:n ilmoituksen mukaan OPK:n ja sen vaikutuspiirissä olevien
yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Incap Oyj:n
vaihtovelkakirjalainan kautta on alittanut 5 %:n rajan.

Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6

Liputusvelvollisuuden syy: Vaihtovelkakirjalainan kautta syntynyt osakkeiden
merkintäoikeus, jonka kokonaan toteutumisesta ei aiheudu muutoshetkestä lähtien
omistus- ja ääniosuuden nousua yli 5 prosentin rajan.

Ilmoittajan täydellinen nimi ja tunnus: OP-Keskus osk, Y-tunnus 0242522-1

Vaihtovelkakirjalainan merkitsijät ja heidän osuutensa osakepääomasta ja
äänimäärästä, jos merkintä toteutuu:
OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, y-tunnus 0743962-2
OP-Vaihtovelkakirjalaina, y-tunnus 1891807-1
Yhteensä 760 000 osaketta eli 4,068 % osakepääomasta ja äänimäärästä

Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 30.9.2010 (Incap Oyj:n suunnatun
osakeannin merkintöjen hyväksymispäivä)

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 14 180 880 osakkeesta,
ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien
osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 18 680 880
osaketta.


INCAP OYJ

Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi

[HUG#1451222]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE