Incap Oyj                Pörssitiedote                16.4.2012 klo 13

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA (KALEVI LAURILA)

Sen jälkeen, kun Incap Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään, Kalevi Laurilan omistusosuus Incapin osakkeista tulee ylittämään 5 %:n liputusrajan. Kalevi Laurila merkitsi 11.4.2012 toteutetussa suunnatussa osakeannissa yhteensä 1 344 351 uutta osaketta, jolloin hänen omistuksessaan uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen tulee olemaan yhteensä 2 079 324 Incapin osaketta eli 9,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Suunnatussa osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Incap Oyj:llä (y-tunnus 0608849-6) on yhteensä 20 848 980 osaketta. Tällä hetkellä osakkeiden kokonaismäärä on 18 680 880 osaketta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1602600