Incap Oyj     Pörssi-ilmoitus   1.10.2010 klo 13.30


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTOKSESTA (JMC FINANCE OY)

Incapin suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen  JMC Finance Oy:n omistus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
alittaa 15 %.

Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6

Osakkeenomistajan nimi: JMC Finance Oy, y-tunnus 1031747-4

Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 30.9.2010 (merkintöjen hyväksymispäivä)

JMC Finance Oy:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: 2 188 000
kappaletta eli 11,7 % osakepääomasta ja äänimäärästä uusien osakkeiden
rekisteröimisen jälkeen.

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 14 180 880 osakkeesta,
ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen
Incap Oyj:llä on yhteensä 18 680 880 osaketta.


INCAP OYJ

Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi


[HUG#1448348]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE