VIISIVUOTISKATSAUS (IFRS, JATKUVAT TOIMINNOT)

2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto milj. euroa 71,0 58,5 48,5 38,6 30,6
Kasvu % 20 21 26 2 65
Liikevoitto milj. euroa 10,1 8,6 4,5 3,8 3,7
Osuus liikevaihdosta % 14 15 9 10 12
Voitto ennen veroja milj. euroa 9,7 7,9 4,0 3,2 3,2
Osuus liikevaihdosta % 14 13 8 10 11
Oman pääoman tuotto (ROE) % 33,4 44,7 34,0 31,3 56,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 43,4 46,8 28,3 26,0 26,0
Taseen summa milj. euroa 36,5 32 24,8 21,1 18,1
Omavaraisuusaste % 60 49,1 42,0 37,6 31,2
Net Gearing % -2.7 17 42 71 98
Korollinen nettovelka milj. euroa -0,6 2,6 4,4 5,6 5,6
Quick ratio 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1
Current ratio 2,3 1,7 1,6 1,7 0,9
Investoinnit milj. euroa 1,1 2,2 0,7 1,0 0,2
Osuus liikevaihdosta % 1,6 3,7 1 3 1
Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 0 0 0 0 0
Osuus liikevaihdosta % 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimäärin 830 684 535 511 425
Osingonjako, milj. euroa milj. euroa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

2019 2018 2017 2016 2015
Tulos/osake EUR 1,44 1,34 0,71 0,49 0,52
Oma pääoma/osake EUR 5,01 3,61 2,39 1,82 1,29
Osinko/osake EUR 0 0 0 0
Osinko tuloksesta % 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto % 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 11,8 5,4 8,7 11,2 15,3

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

2019 2018 2017 2016 2015
Tilikauden alin kurssi EUR 7,18 5,60 5,25 4,95 0,03
Tilikauden ylin kurssi EUR 23,00 8,22 7,20 8,65 0,20
Tilikauden keskikurssi EUR 14,83 6,02 5,93 6,43 0,12
Tilikauden päätöskurssi
EUR 16,90 7,26 6,19 5,46 0,1
Osakekannan
markkina-arvo 31.12.
EUR million 73,8 31,7 27,0 23,8 34,3
Osakkeiden vaihto no. of shares 1,564,055 2,891,606 2,009,629 40,565,856 123,997,394
Osakkeiden vaihto % 36 66 46 929 57

 

Tunnuslukujen laskentasäännöt

UUSIMMAT TIEDOTTEET