TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Q1/2020

Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

Incapin vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes alkoi hyvissä merkeissä, kun vahvistimme AWS Electronics Groupin ja sen Ison-Britannian ja Slovakian tuotantolaitosten hankinnan. Hankinnan myötä laajennamme strategista jalansijaamme Isoon-Britanniaan ja Keski-Eurooppaan ja vahvistamme asemaamme Yhdysvalloissa ja Kaakkois-Aasiassa. Yrityskaupan ansiosta pystymme laajentamaan nykyisille asiakkaillemme tarjoamaamme tuotevalikoimaa, joten se mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille. Lisäksi yrityskauppa laajentaa asiakasportfoliotamme niin asiakkaiden lukumäärän kuin teollisuusalojen suhteen ja pitkällä aikavälillä yrityskaupan odotetaan tuovan mukanaan synergiaetuja muun muassa materiaaliosto- ja ristiinmyyntimahdollisuuksien muodossa. Odotamme yrityskaupan tarjoavan uusia mahdollisuuksia erityisesti Intian ja Ison-Britannian väliselle toiminnalle.

Hyvän alkuvuoden jälkeen pandemiaksi kehittynyt COVID-19-epidemia alkoi vaikuttaa toimintaympäristöömme. Eri maiden hallitukset ovat ryhtyneet merkittäviin toimiin pandemian hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkuvuutta. Intiaan julistetun sulun (lockdown) vuoksi Incapin suurin tehdas suljettiin maaliskuun lopussa. Ison-Britannian hallituksen käyttöön ottamien pandemian hillitsemistoimenpiteiden seurauksena Incapin tehdas Staffordshiressä on edelleen toiminnassa, mutta alennetulla kapasiteetilla. Pandemia on vaikuttanut myös Virossa ja Slovakiassa sijaitseviin tehtaisiimme, joiden toiminta on supistunut jonkin verran työntekijöiden saatavuuden, vähäisten materiaaliviivästysten ja tilausten uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Tämän katsauksen laatimishetkellä rajoitukset ovat yhä voimassa, joten odotamme, että pandemialla tulee olemaan suurempi vaikutus tulokseemme toisella vuosineljänneksellä. Intian tehtaamme on edelleen osittain suljettu, mutta olemme alkaneet valmistautua nostamaan tuotantoamme täyteen vauhtiin, kun sulku puretaan.

ceo message

 

COVID-19-pandemiasta johtuva tehtaiden tuotannon väheneminen on vaikuttanut negatiivisesti sekä orgaaniseen kasvuun että kannattavuuteen. Kannattavuutta ovat lisäksi alentaneet AWS Electronics Groupin hankinta ja siihen liittyvät kertaluonteiset kulut ja hankintamenojen kohdistamiseen liittyvät poistot. Olosuhteet huomioon ottaen olemme tyytyväisiä 8,9 prosentin liikevoittomarginaaliin (EBIT). Liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia AWS Electronics Groupin hankinnan tukemana. Kun AWS Electronics Groupin hankinta jätetään pois laskuista, liikevaihtomme laski noin 17 prosenttia. Olemme kuitenkin havainneet kasvua asiakkaidemme yhteydenottojen määrässä sekä kiinnostuksessa siirtää elektroniikkavalmistusta lähemmäksi asiakkaidemme loppukäyttäjiä ja elektroniikan suunnittelutiimejä. Uskomme, että COVID-19-pandemia osaltaan vahvistaa tätä trendiä. Poikkeustilanteesta huolimatta emme ole kärsineet luottotappioita. Joustava toimintamallimme mahdollistaa tasaisen kassavirran, jota seuraamme huolellisesti.

Olemme sitoutuneet noudattamaan paikallisten hallitusten ja terveysviranomaisten antamia ohjeita kaikissa tehtaissamme, sillä työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat meille tärkeintä. Olemme analysoineet erilaisia skenaarioita ja jatkamme tilanteen seuraamista samalla valmistautuen rajoitusten vähentämiseen ja poistoon. Jos tilanne muuttuu, voimme ottaa tuotantokapasiteettiamme käyttöön nopeasti. Valmistaudumme toimitusten turvaamiseen tehtaillamme, jotta voimme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja mahdollisesti kasvavaan kysyntään.

Näinä poikkeuksellisina aikoina haluan kiittää tiimiämme ja kaikkia työntekijöitämme, jotka ovat omistautuneet pitämään liiketoiminnan hyvällä tasolla ja samalla sopeutumaan hallitusten määräämiin toimenpiteisiin ja kaikkiin toimintaympäristön muutoksiin. Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen hämärän peitossa, joten pandemian vaikutuksia vuoden 2020 taloudelliseen tulokseemme on liian aikaista arvioida. Kaikesta huolimatta siirrämme katsettamme kriisin jälkeiseen aikaan ja uskonkin, että kova työmme ja vahva taloudellinen asemamme auttavat meitä selviytymään tästä poikkeustilanteesta. Toimialamme megatrendit ja kasvutekijät tukevat meitä ja antavat meille jatkuvaa luottamusta Incapin pitkän aikavälin näkymiin.