NÄKYMÄT


NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Incap ilmoitti 24. maaliskuuta 2020 peruvansa vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen COVID-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Incapin ohjeistus, joka julkaistiin vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa 26.2.2020 ja peruutettiin 24.3.2020, oli:
“Incap arvioi, että AWS Electronics Groupin yritysoston jälkeen konsernin liikevaihto vuonna 2020 on merkittävästi suurempi kuin vuonna 2019 ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on hieman parempi kuin vuonna 2019, sillä yritysostosta aiheutuu kertaluonteisia integraatio- ja järjestelykuluja (kuten hankintamenojen allokointiin liittyviä poistoja). Arviot perustuvat oletuksiin, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.