Taloustietoa

Incap Oyj > Sijoittajat > Taloustietoa

Viisivuotiskatsaus (IFRS, jatkuvat toiminnot)

2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 71,0 58,9 48,5 38,6 30,6
Kasvu, % 20,5 21,5 26 26 65
Liikevoitto, milj. euroa 10,1 8,6 4,5 3,8 3,7
Osuus liikevaihdosta, % 14 15 9 10 12
Voitto ennen veroja, milj. euroa 9,7 7,9 4,0 3,2 3,2
Osuus liikevaihdosta, % 14 13 8 10 11
Oman pääoman tuotto (ROE), % 33,4 44,7 34,0 31,3 56,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 43,4 46,8 28,3 26,0 26,0
Taseen summa, milj. euroa 36,5 32,1 24,8 21,1 18,1
Omavaraisuusaste, % 60 49 42 38 31
Net Gearing, % -2,7 17 42 71 98
Korollinen nettovelka, milj. euroa -0,6 2,6 4,4 5,6 5,6
Quick ratio 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1
Current ratio 2,3 1,7 1,6 1,7 1,8
Investoinnit, milj. euroa 1,1 2,2 0,7 1,0 0,9
Osuus liikevaihdosta % 1,6 3,7 1 3 3
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 0 0 0 0 0
Osuus liikevaihdosta, % 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimäärin 830 684 535 511 425
Osingonjako, milj. euroa 0,0 0.0 0,0 0,0

Osakekohtaiset tunnusluvut (2013-2016 konsernin jatkuvat toiminnot)

2019 2018 2017 2016 2015
Tulos/osake, eur 1,44 1,34 0,71 0,49 0,52
Oma pääoma/osake, eur 5,01 3,61 2,39 1,82 1,29
Osinko/osake, eur 0 0 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto, % 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 11,8 5,4 8,7 11,2 15,3

Osakkeen kurssikehitys

2019 2018 2017 2016 2015
Tilikauden alin kurssi EUR 7,18 5,60 5,25 4,95 0,03
Tilikauden ylin kurssi EUR 23,0 8,22 7,20 8,65 0,20
Tilikauden keskikurssi EUR 14,83 6,02 5,93 6,43 0,12
Tilikauden päätöskurssi EUR 16,9 7,26 6,19 5,46 0,16
Osakekannan
markkina-arvo 31.12.
milj. euroa 73,8 31,7 27,0 23,8 34,3
Osakkeiden vaihto osakkeita, kpl 1 564 055 2 891 606 2 009 629 40 565 856 123 997 394
Osakkeiden vaihto % 36 66 46 929 57

Tunnuslukujen laskentasäännöt