Incap Oyj > Sijoittajat > Taloustietoa

Viisivuotiskatsaus (IFRS, jatkuvat toiminnot)

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, milj. euroa 58.9 48.5 38.6 30.6 18.5 25.8
Kasvu, % 21.5 26 26 65 -28 -60
Liikevoitto, milj. euroa 8.6 4.5 3.8 3.7 1.1 -6.2
Osuus liikevaihdosta, % 15 9 10 12 6 -24
Voitto ennen veroja, milj. euroa 7.9 4.0 3.2 3.2 0.3 -8.3
Osuus liikevaihdosta, % 13 8 10 11 2 -32
Oman pääoman tuotto (ROE), % 44.7 34.0 31.3 56.9 15.4 725.7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 46.8 28.3 26.0 26.0 11.2 -336
Taseen summa, milj. euroa 32 24.8 21.1 18.1 14.4 15.8
Omavaraisuusaste, % 49 42 38 31 10 3
Net Gearing, % 17 42 71 98 524 1559
Nettovelka, milj. euroa 1.6 2.4 2.5 5.6 7.5 7.7
Quick ratio 1.0 1.0 1.1 1.1 0.6 0.6
Current ratio 1.7 1.6 1.7 1.8 0.9 0.9
Investoinnit, milj. euroa 2.2 0.7 1.0 0.9 0.2 0.3
Osuus liikevaihdosta % 3.7 1 3 3 1 1
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 0 0 0 0 0 0.1
Osuus liikevaihdosta, % 0 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimäärin 684 535 511 425 404 556
Osingonjako, milj. euroa   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Osakekohtaiset tunnusluvut (2013-2016 konsernin jatkuvat toiminnot)

2018* 2017 2016 2015 2014 2013
Tulos/osake, eur 1.34 0.71 0.49 0.52 0.05 -4.81
Oma pääoma/osake, eur 3.61 2.39 1.82 1.29 0.44 0.16
Osinko/osake, eur 0 0 0 0 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto, % 0 0 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 5,4 8.7 11.2 15.3 48.3 -0.7

Osakkeen kurssikehitys

2018 2017 2016 2015 2014
Tilikauden alin kurssi EUR 5.60 5.25 4.95 0.03 0.04
Tilikauden ylin kurssi EUR 8.22 7.20 8.65 0.20 0.11
Tilikauden keskikurssi EUR 6.02 5.93 6.43 0.12 0.06
Tilikauden päätöskurssi EUR 7.26 6.19 5.46 0.16 0.06
Osakekannan
markkina-arvo 31.12.
milj. euroa 31.7 27.0 23.8 34.3 6.5
Osakkeiden vaihto osakkeita, kpl 2 891 606 2 009 629 40 565 856 123 997 394 40 584 525
Osakkeiden vaihto % 66 46 929 57 37

Tunnuslukujen laskentasäännöt