Incap Oyj > Sijoittajat > Hallinto > Yhtiökokous

Incap Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu hallituksen kutsumana varsinaiseen yhtiökokoukseen kerran vuodessa. Yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, yleensä huhtikuussa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Yhtiökokoukselle kuuluvat tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotetaan osakkeenomistajille kokouskutsussa, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Samalla ilmoitetaan yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat, hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset, osakkeenomistajien ja äänioikeuksien kokonaismäärä kokouskutsun päivänä sekä asiat, jotka on mahdollisesti otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta joista päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi. Tiedot ovat saatavana yhtiön kotisivuilla (www.incapcorp.com) ainakin yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä yhtiökokouksen päätöksiin liittyvät pöytäkirjan liitteet julkaistaan yhtiön kotisivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Yhtiökokouksen 2020 pöytäkirja

Liite 1-2 Yhtiökokouskutsu ja agenda 2020

Liite 4 Yhtiökokouksen 2020 englanninkielinen esitysmateriaali

Liite 5 Incapin vuosikertomus 2019

Liite 6 & 8-13 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 7 Palkitsemispolitiikka

Varsinainen yhtiökokous 2019

Yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja

Liite 1-2 Kutsu yhtiokokoukseen 2019 pdf-muodossa sisältäen agendan

Liite 3 Hallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Incap Vuosikertomus 2018

Liite 6 Hallituksen esitykset yhtiokokoukselle

Varsinainen yhtiökokous 2018

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Työjärjestys

Liite 2 Yhtiökokouskutsu

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätös 2017

Liite 6-12 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Varsinainen yhtiökokous 2017

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Incap Oyjn yhtiökokouksen työjärjestys

Liite 2 Kutsu Incap Oyjn yhtiökokoukseen

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely

Liite 5 Tilinpäätös 2016

Yhtiökokouskutsu, tiedote 21.3.2017

Ehdotukset yhtiökokoukselle, tiedote 31.3.2017

Varsinainen yhtiökokous 2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Työjärjestys

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

Liitteet 6-14 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Ylimääräinen yhtiökokous 2015

Kokouskutsu

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen selostus

Pöytäkirja yhtiökokouksesta

Varsinainen yhtiökokous 2015

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Työjärjestys

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liitteet 6-13 Ehdotukset yhtiökokoukselle