Tiedottaminen

Incap Oyj > Sijoittajat > Hallinto > Tiedottaminen

Incap antaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisun yhteydessä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Hallinnointisuosituksen mukaisista seikoista annetaan tietoa yhtiön kotisivuilla (www.incapcorp.com) suomeksi ja englanniksi.

Incapin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta tuottamalla täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Avoimella, oikea-aikaisella ja monipuolisella tiedottamisella varmistetaan, että kaikki markkinaosapuolet saavat saman ja riittävän informaation voidakseen arvioida yhtiötä sijoituskohteena.

Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Finanssivalvonnan ohjeita.

Incapin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn kirjallisen tiedonantopolitiikan 27.6.2016. Tiedonantopolitiikassa on kuvattu keskeiset toimintaperiaatteet, joita Incap pörssiyhtiönä noudattaa kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiedonantopolitiikan tavoitteena on turvata, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja yhtiön osakkeen hinnanmuodostuksesta.

Tiedonantopolitiikka