Palkitseminen

Incap Oyj > Sijoittajat > Hallinto > Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 30 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus ja ne vahvistetaan kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Kiinteän palkan lisäksi voidaan maksaa palkkioita vuosittain erikseen sovittavien mittarien saavuttamisen perusteella.