News

Incap Oyj > News

Incap on julkaissut vuosikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Incap Oyj       Pörssitiedote             21.3.2017 klo 8.00 (EET)

INCAP ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Incap-konsernin vuoden 2016 vuosikertomus on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com/Sijoittajat/Vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Incap Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina ja se on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incapcorp.com/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä yhtiön kotisivujen Sijoittajat/Hallintoperiaatteet/Palkitseminen-osiossa.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

LIITTEITÄ

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Go back