News

Incap Oyj > News

Korjaus Incap Oyj:n pörssitiedotteeseen 18.3.2014 klo 15.00: Incap on julkaissut tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Incap Oyj

Pörssitiedote    19.3.2014          klo 8.30

Incap Oyj:n 18.3.2014 klo 15.00 julkaistua tiedotetta "Incap Oyj on julkaissut vuosikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä" on korjattu lisäämällä oikea tiedosto kohtaan "Selvitys Incap Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä".

Aiemmassa tiedotteessa ko. linkki sisälsi tiedoston "Palkka- ja palkkioselvitys".

Tiedotteeseen ei tullut muita teksti- tai sisältömuutoksia.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Fredrik Berghel, puh. +46 73 202 2210
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET

Selvitys Incap Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Go back