Incap Oyj > News

Incap Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus (Finnvera Oyj, 24.1.2014)

Incap Oyj
Pörssitiedote 11.2.2014 klo 17.00 (EET)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (FINNVERA OYJ, 24.1.2014)

Saamamme ilmoituksen mukaan Finnvera Oyj:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 5 %.

Kohdeyhtiö: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6
Osakkeenomistaja: Finnvera Oyj, Y-tunnus 1484332-4
Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 24.1.2014
Uusi omistus: 5.434.045 kpl
Uusi osuus Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 4,98 %

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 109.114.035 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ
Viestintä ja sijoittajasuhteet

Hannele Pöllä
puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back