News

Incap Oyj > News

Incap Oyj : Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus (Ingman Finance, 20.9.2012)

Incap Oyj              Pörssitiedote                21.9.2012 klo 8.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA (INGMAN FINANCE, 20.9.2012)
 
Saamamme ilmoituksen mukaan Oy Ingman Finance Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on useamman peräkkäisen kaupan johdosta alittanut 10 %.
 
Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6
 
Osakkeenomistajan nimi: Oy Ingman Finance Ab, y-tunnus 2241895-0
 
Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 20.9.2012
 
Oy Ingman Finance Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä: 2 053 651 kappaletta eli 9,85 % osakepääomasta ja äänimäärästä
 
Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 20 848 980  osakkeesta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Hannele Pöllä
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

 

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 670 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back