News

Incap Oyj > News

Incap liittyi Cleantech Finland -verkostoon

Incap Oyj                  Lehdistötiedote              10.2.2011 klo 12.30INCAP LIITTYI CLEANTECH FINLAND -VERKOSTOON


Incap on allekirjoittanut sopimuksen Cleantech Finland -verkoston jäsenyydestä. Cleantech Finland on Finpron koordinoima globaali verkosto suomalaisille, ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja teknologiaa tuottaville yrityksille.


Teollisuuden ja kuluttajien kiinnostus ympäristöasioihin lisääntyy koko ajan, ja energiatehokkuus sekä siihen liittyvät tekniset ratkaisut tulevat vahvasti esille myös Incapin strategiassa. Incap-konsernin viestinnästä vastaava johtaja Hannele Pöllä: "Jäsenyys Cleantech Finland -verkostossa sopii luontevasti Incapin toimintaan, sillä energiatehokkuuteen ja ympäristötekniikkaan liittyvien laitteiden valmistuspalvelut ovat strateginen painopistealueemme. Uskomme tämän toimialan tuotteiden kysynnän kasvavan voimakkaasti kansainvälisten valtatrendien ansiosta. Cleantech Finland -jäsenyyden avulla Incap profiloituu tällä alueella suomalaisten huippuyritysten joukkoon."


"Sopimusvalmistajana Incapilla ei ole omia tuotebrändejä, mutta olemme vahvasti mukana kansainvälisten huipputuotteiden toimitusketjussa ja monet Cleantech Finland -verkostoyrityksistä ovatkin asiakkaitamme. Valmistamme ja suunnittelemme asiakkaillemme muun muassa energian tehokasta jakelua ja käyttöä edistäviä sähkölaitteita. Yksi viimeisimmistä asiakasprojekteista on sähköauton edistyneen latauslaitteen suunnittelu Intiassa."


"Verkostoituminen Cleantech Finland -brändin alla avaa meille uusia kanavia palvelujemme markkinointiin kansainvälisesti, sillä verkostolla on toimintaa yli 40 maassa. Voimme myös hyödyntää Cleantech Finland -brändin positiivista mielikuvaa omassa viestinnässä ja oman tunnettuuden vahvistamisessa."


Vastuullisena yhtiönä Incap huomioi kestävän kehityksen periaatteet omassa toiminnassaan, ja yhtiön tuottavuutta ja kilpailukykyä parannetaan tasapainossa ympäristön ja eri sidosryhmien vaatimusten kanssa. Tästä osoituksena Incapin kaikilla tehtailla Suomessa, Virossa ja Intiassa on ISO 14001:2004-ympäristöstandardia vastaavat sertifikaatit.


Edistääkseen liiketoimintaansa cleantech-teknologioissa Incap osallistuu myös Clean Future Fund -pääomasijoitusrahastoon. Incap tarjoaa valmistuspalveluja ja kansainvälistymistukea rahaston sijoituskohteina oleville teknologiayrityksille, jotka markkinoivat muun muassa aurinkoenergian, tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen liittyviä sovelluksia sekä energiatehokkuutta edistäviä tuoteratkaisuja.Lisätietoja:
Sami Mykkänen, toimitusjohtaja, puh. 040 559 9047
Hannele Pöllä, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, puh. 040 504 8296


JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


CLEANTECH FINLAND
Cleantech Finland -brändihanke tukee Suomen ympäristöliiketoiminnan kasvua ja yhdistää suomalaiset cleantech-alan huippuosaajat. Brändin tehtävä on parantaa yritysten tunnettuutta ja uskottavuutta kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien keskuudessa sekä luoda Suomesta kuva vastuullisena korkean teknologian ja ympäristöosaamisen maana, johon kannattaa sijoittaa ja sijoittua. Cleantech Finlandia hallinnoi ja kehittää Finpro. Brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto, EK. Cleantech Finlandin johtoryhmä myöntää käyttöoikeudet brändille. Lisätietoja: www.cleantechfinland.com


INCAP
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 770 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back