News

Incap Oyj > News

Nimityksiä Incapin Intian toiminnoissa

Incap Oyj       Pörssitiedote                          2.12.2010 klo 12.30 

 

NIMITYKSIÄ INCAPIN INTIAN TOIMINNOISSA

 

 

Incapin Intian-toimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen Jarmo Kolehmainen siirtyy uusiin tehtäviin toisessa yhtiössä, mistä johtuen Incapissa on tehty seuraavat nimitykset 1.1.2011 alkaen.

 

Intian tytäryhtiön Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd.:n toimitusjohtajaksi on nimitetty K.R. Vasantha, joka on tähän asti vastannut Intian valmistustoiminnasta ja Tumkurin tehtaasta. Vasantha raportoi konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkäselle.

 

Energy Efficiency Aasia -liiketoimintayksikön johtajaksi on nimitetty Murthy Munipalli, joka on aikaisemmin johtanut Intiassa tuotettavien palvelujen myyntiä ja markkinointia. Murthy raportoi liiketoimintajohtaja Jari Koppelolle. Murthy vastaa edelleen myös Intian suunnittelu- ja projektitoiminnoista.

 

Liiketoimintajohtaja Jari Koppelon vastuualue laajenee kattamaan myös Energy Efficiency Aasian toiminnan. Jari Koppelo on vastannut tähän saakka Energy Efficiency Euroopan toiminnasta.

 

Intian tytäryhtiön talousjohtajana jatkaa Kirsti Parvi, ja hän raportoi jatkossa Incap-konsernin talousjohtajalle Eeva Vaajoensuulle.

 

K.R. Vasantha ja Murthy Munipalli ovat Incap-konsernin laajennetun johtoryhmän jäseniä.

 

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Kiitän Jarmoa ansiokkaasta työstä Incapin Intian-toimintojen vakiinnuttamisessa ja kehittämisessä ja toivotan hänelle menestystä tulevissa tehtävissä. Samalla olen iloinen, että olemme onnistuneet täydentämään organisaatiota yhtiön sisältä. Toivotan Murthylle ja Vasanthalle menestystä heidän uusilla vastuualueillaan."

 

 

INCAP OYJ

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back