News

Incap Oyj > News

Oikaisu Incap-konsernin osavuosikatsauksessa ilmoitettuun emoyhtiön omaa pääomaa koskevaan tietoon

Incap Oyj                    Pörssitiedote         4.11.2010 klo 11.30                                                    

 

OIKAISU INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSESSA ILMOITETTUUN EMOYHTIÖN OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAAN TIETOON

 

Incap Oyj:n eilen julkaistussa osavuosikatsauksessa oli emoyhtiön oma pääoma ilmoitettu virheellisesti samaksi kuin konsernin oma pääoma.

 

Kyseinen kappale kuuluu oikeassa muodossaan seuraavasti:

 

Konsernin taseen loppusumma oli 41,9 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 6,1 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 35,8 miljoonaa euroa (32,0 milj. euroa), josta korollista oli 21,9 miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa). Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 25,6 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 14,6 miljoonaa euroa eli 71,4 % osakepääomasta.

 

INCAP OYJ

 

Hannele Pöllä
viestintä- ja henkilöstöjohtaja
puh. 040 504 8296

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back