News

Incap Oyj > News

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (OP-Keskus osk)

Incap Oyj                      Pörssitiedote              12.10.2010 klo 17.30

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA (OP-KESKUS OSK)

 

OP-Keskus osk:n ilmoituksen mukaan OPK:n ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Incap Oyj:n vaihtovelkakirjalainan kautta on alittanut 5 %:n rajan.

 

Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6

 

Liputusvelvollisuuden syy: Vaihtovelkakirjalainan kautta syntynyt osakkeiden merkintäoikeus, jonka kokonaan toteutumisesta ei aiheudu muutoshetkestä lähtien omistus- ja ääniosuuden nousua yli 5 prosentin rajan.

 

Ilmoittajan täydellinen nimi ja tunnus: OP-Keskus osk, Y-tunnus 0242522-1

 

Vaihtovelkakirjalainan merkitsijät ja heidän osuutensa osakepääomasta ja äänimäärästä, jos merkintä toteutuu:
OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, y-tunnus 0743962-2
OP-Vaihtovelkakirjalaina, y-tunnus 1891807-1
Yhteensä 760 000 osaketta eli 4,068 % osakepääomasta ja äänimäärästä

 

Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 30.9.2010 (Incap Oyj:n suunnatun osakeannin merkintöjen hyväksymispäivä)

 

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 14 180 880 osakkeesta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 18 680 880 osaketta.

 

 

INCAP OYJ

 

Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

 

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 

 

 

Go back