News

Incap Oyj > News

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (JMC Finance Oy)

Incap Oyj      Pörssi-ilmoitus      1.10.2010 klo 13.30



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA (JMC FINANCE OY)


Incapin suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen  JMC Finance Oy:n omistus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alittaa 15 %.


Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6


Osakkeenomistajan nimi: JMC Finance Oy, y-tunnus 1031747-4


Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 30.9.2010 (merkintöjen hyväksymispäivä)


JMC Finance Oy:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: 2 188 000 kappaletta eli 11,7 % osakepääomasta ja äänimäärästä uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.


Incap Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 14 180 880 osakkeesta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 18 680 880 osaketta.



INCAP OYJ


Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back