News

Incap Oyj > News

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Incap Oyj      Pörssi-ilmoitus      21.9.2010 klo 12.30ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Saamamme ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 25 %.


Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6


Osakkeenomistajan nimi: Oy Etra Invest Ab, y-tunnus 0672234-6


Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 20.9.2010


Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: 3 139 801 kappaletta eli 22,14 % osakepääomasta ja äänimäärästä


Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 14 180 880 osakkeesta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


INCAP OYJ


Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
Go back