Incap Oyj > News

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Incap Oyj      Pörssi-ilmoitus      21.9.2010 klo 11.15ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Saamamme ilmoituksen mukaan Sampo-konsernissa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %.


Kohdeyhtiön nimi: Incap Oyj, y-tunnus 0608849-6


Osakkeenomistajan nimi: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, y-tunnus 0641130-2


Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 20.9.2010


Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Incap Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: 1 000 000 kappaletta eli 7,05 % osakepääomasta ja äänimäärästä


Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 14 180 880 osakkeesta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


INCAP OYJ


Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
Go back