News

Incap Oyj > News

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Incap Oyj                      Pörssi-ilmoitus              22.7.2010 klo 10.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Incap Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Göran Sundholmin omistusosuus Incapin osakkeista on ylittänyt 5 %. Göran Sundholm merkitsi suunnatussa annissa yhteensä 500 000 uutta osaketta, jolloin hänen omistuksessaan on 30.6.2010 yhteensä 1 123 263 Incapin osaketta eli 7,9 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Incap Oyj:llä (y-tunnus 0608849-6) on suunnatun osakeannin jälkeen yhteensä 14 180 880 osaketta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


INCAP OYJ

Hannele Pöllä
Viestintä- ja henkilöstöjohtaja
Puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back