News

Incap Oyj > News

INCAP ALENTAA VUODEN 2009 TULOSARVIOTAAN JA VALMISTELEE OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSTA

Incap Oyj    Pörssitiedote    4.2.2010 klo 9.15INCAP ALENTAA VUODEN 2009 TULOSARVIOTAAN JA VALMISTELEE OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSTA


Incap kirjaa vuoden 2009 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen noin 2,5 miljoonan euron kertaluontoisen kuluvarauksen, joka liittyy Vuokatin tehtaan mahdolliseen sulkemiseen. Näin ollen Incap-konsernin liiketuloksen vuodelta 2009 arvioidaan alustavien laskelmien mukaan olevan noin -4,9 miljoonaa euroa. Tilikaudelle 2008 tehdyt varaukset huomioon ottaen tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyyn on varattuna yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.


Incap arvioi 4. marraskuuta 2009 julkaistussa osavuosikatsauksessaan, että yhtiön toisen vuosipuoliskon liiketulos tulee olemaan parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja että koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2008. Vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2008 liiketulos oli -3,6 miljoonaa euroa. Incapin liikevaihto vuodelta 2009 on aikaisemmin esitetyn arvion mukainen eli noin 70 miljoonaa euroa.


Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi hallitus valmistelee suunnattua osakeantia, joka toteutetaan tai josta päätetään viimeistään 13.4.2010 pidettävässä yhtiökokouksessa. Hallituksella on vuoden 2009 yhtiökokouksen myöntämä valtuutus osakepääoman korottamisesta yhteensä enintään 1 200 000 osakkeella.


Incap julkaisee tilinpäätöksen vuodelta 2009 keskiviikkona 24.2.2010.


INCAP OYJ


Sami Mykkänen

toimitusjohtaja


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047

talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570

viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incap.fi


INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 770 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


Go back