Incap Oyj > News

Incap kasvattaa suunnitteluyksikköään Intiassa

Suunnittelupalvelut ovat olennainen osa Incapin palvelutarjontaa. Varsinaisen sopimusvalmistuksen lisäksi Incap tuottaa asiakkailleen tuotantoon läheisesti liittyvää valmistettavuussuunnittelua sekä elektroniikka-, ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnittelua samoin kuin testaussuunnittelua.
 
Tehostaakseen palvelujaan edelleen Incap kasvattaa suunnittelutoimintaansa Intiassa, jossa tällä hetkellä työskentelee 15 henkilön suunnittelutiimi. Tavoitteena on kaksinkertaistaa suunnitteluhenkilöstön määrä vuonna 2010. Incapin ammattitaitoiset ja kokeneet suunnittelijat palvelevat Bangaloresta käsin myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevia asiakkaita, ja yhteistyöstä on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Tyypillisiä asiakkaille Intiassa suunniteltuja tuotteita ovat UPSit, invertterit ja virtalähteet.
 
Samalla kun varsinainen tuotesuunnittelu keskitetään Intiaan, kaikilla Incapin tehtailla säilyy tuotteen valmistettavuuteen liittyvä suunnittelu. Varsinkin mekaniikan ja tuotekokonaisuuksien valmistuksessa on tärkeää, että tuotannossa on suunnitteluosaamista, jolla pystytään parantamaan tuotteen valmistettavuutta prototyyppi- ja ylösajovaiheessa. 
 
Incapin suunnittelupalvelu soveltuu monenlaisille asiakkaille. Osalla asiakkaista suunnittelutyön tarve on niin vähäinen, ettei heidän kannata ylläpitää omaa suunnitteluosaamista. Osa asiakkaista taas on ulkoistanut valmistuksen ohella myös suunnittelun keskittyen omaan brändinhallintaan. 
 
Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Suunnittelupalvelun tarve kasvaa edelleen, ja varsinkin Intiassa monet uudet asiakkuudet ovat käynnistyneet suunnitteluprojektien kautta. Valmistuskustannusten jatkuva aleneminen on tärkeää asiakkaidemme kilpailukyvylle, ja tästä syystä teemme entistä enemmän myös tuotteen uudelleensuunnittelua, jolla saadaan alennettua kustannuksia ja lyhennettyä tuotannon läpimenoaikaa."
 
 
Lisätietoja:
Sami Mykkänen, Incap-konsernin toimitusjohtaja, puh. 040 559 9047 
Jarmo Kolehmainen, Incap Contract Manufacturing Services Private Limitedin toimitusjohtaja, puh. +91 990 204 2810
Hannele Pöllä, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, puh. 040 504 8296
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
Go back