News

Incap Oyj > News

FINNFUND SIJOITTAA INCAPIN INTIAN TOIMINTAAN

Incap Oyj                    Pörssitiedote      26.11.2008 klo 13.30
 
Intian investointien ja käyttöpääoman rahoittamiseksi Incap Oyj on allekirjoittanut Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) kanssa rahoitussopimuksen. Finnfund tekee kahden miljoonan euron osakepääomasijoituksen Incapin intialaiseen tytäryhtiöön, Incap CMS Pvt. Ltd.:hen. Rahoitus on Incapin nostettavissa vuoden 2009 loppuun mennessä. Sijoituksen tultua nostetuksi kokonaisuudessaan Finnfundin omistusosuus Incap CMS Pvt. Ltd.:n osakepääomasta on 32,6 %. Sopimuksen ehtojen mukaisesti Incapin irtautuminen sopimuksesta tapahtuu aikaisintaan vuonna 2011 ja viimeistään vuonna 2014.
 
Intian tytäryhtiön kannalta sijoitus on omanpääomanehtoinen. Sopimusehdoista johtuen sijoitus katsotaan konsernin IFRS -tilinpäätöksessä pitkäaikaiseksi lainaksi.  
                                                                                                                                                   
"Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Finnfund osallistuu liiketoimintamme kehittämiseen Intiassa", sanoo Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen.
"Finnfundin rahoitus mahdollistaa asiakaskysynnän mukaiset investoinnit ja liiketoiminnan kasvattamisen Intiassa strategian mukaisesti. Odotamme myös pääsevämme hyödyntämään Finnfundin laajaa osaamista esimerkiksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kysymyksissä."
 
"Viime vuonna hankkimamme sopimusvalmistusyksikkö Intiassa on täyttänyt odotuksemme varsinkin toimituskyvyn ja henkilöstön ammattitaidon sekä suunnitteluosaamisen osalta. Uudet asiakkuudet ovat käynnistyneet lupaavasti, joskin liikevaihdon kehitys on ollut hitaampaa kuin alunperin odotimme."
 
 
INCAP OYJ
 
Sami Mykkänen
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoimainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi 
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiansäästö- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.  
Go back