Incap Oyj                                   
Osavuosikatsaus                      9.5.2018 klo 8.30 (EEST)

INCAP-KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2018: VAKAA KASVU JATKUI

Tämän liiketoimintakatsauksen tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2018 ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut tammi-maaliskuussa 2018

  • Konsernin liikevaihto oli 12,5 miljoonaa euroa eli 13,7 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna (tammi-maaliskuu 2017: 11,0 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 1,1 miljoonaa euroa eli 19,0 % enemmän kuin vertailujaksolla (1,0 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa eli 5,5 % enemmän kuin vertailujaksolla (0,66 milj. euroa).
  • Yhtiö toistaa aiemman arvionsa koko vuoden 2018 näkymistä.

(1 000 euroa)

1-3/
2018
1-3/
2017
4-6/
2017
7-9/
2017
10-12/
2017
1-12/
2017
Liikevaihto 12 493 10 986 12 792 13 290 11 474 48 543
Liikevoitto/tappio (EBIT) 1 149 966 1 285 1 391 887 4 529
Katsauskauden tulos 700 664 886 1 030 537 3 116

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat

Incap-konsernin liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua ja kehittyi odotusten mukaisesti molemmissa tehtaissa Virossa ja Intiassa. Liikevaihto oli 12,5 miljoonaa euroa eli 13,7 % enemmän kuin vertailukaudella vuonna 2017.

Liikevoitto (EBIT) oli 1,1 miljoonaa euroa eli 19,0 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon kasvu ja kustannusten onnistunut hallinta johtivat suotuisaan tuloskehitykseen. Liikevoiton osuus liikevaihdosta pysyi hyvällä tasolla ja oli 9,2 % (8,8 %).

Yhtiö on katsauskauden päättymisen jälkeen päättänyt investoida uuteen SMT-linjaan Intian tehtaalla ja neuvottelut linjan hankinnasta ovat käynnissä.

Yhtiön rahoitusasema oli edelleen hyvä ja omavaraisuusaste 31.3.2018 oli 43,9 % (36,6 %).

Näkymät vuodelle 2018

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omiin arvioihin.

Yhtiö arvioi edelleen, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2018 ovat samalla tasolla tai hieman suurempia kuin vuonna 2017 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017oli 48,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,5 miljoonaa euroa.

Incap julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2018 keskiviikkona 15.8.2018.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Vesa Mäkelä:

"Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja tulos kehittyivät odotustemme mukaisesti. Osa liikevaihdon kasvusta johtui siitä, että asiakas aikaisti tilausten toimituksia, joten vastaava liikevaihto on todennäköisesti poissa loppuvuodelta. Omavaraisuusasteemme parani ja yhtiön taloudellinen asema on edelleen erittäin hyvä.

Intian tehtaan laajennusosa on tehokkaassa käytössä ja jatkamme laitekannan uusimista.  Neuvottelut uuden SMT-tuotantolinjan hankkimisesta ovat käynnissä ja odotamme saavamme sen käyttöön syksyyn mennessä. Ponnistelut uusien asiakkaiden saamiseksi Viron tehtaalle ovat tuottaneet lupaavia tuloksia.

Yhtiön kasvaessa panostamme myyntiin ja olemme hankkineet CRM-järjestelmän tehostamaan varsinkin uusien asiakkaiden hankintaa. Olemme lisänneet koordinointia keskeisissä toiminnoissa kuten taloushallinnossa, myynnissä, IT:ssä ja viestinnässä, jotta voimme hyödyntää globaalin toiminnan synergioita ja vapauttaa tehtaiden resursseja palvelutarjonnan kehittämiseen ja korkean laadun ylläpitämiseen. Yhtiön internetsivut on uudistettu konsernin viestintästrategian mukaiseksi.

Sopimusvalmistuksen tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Keskitymme edelleen hyvän kannattavuustason ylläpitämiseen ja olemme onnistuneet kompensoimaan materiaalihintojen hienoista nousua toimintaa tehostamalla. Tavoitteemme on jatkaa orgaanista kasvua ja seuraamme samalla mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa myös yritysjärjestelyjen avulla."

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja, puh. 040 835 4495

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Hongkongissa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 570 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire