Taloustietoa

Incap Oyj > Sijoittajat > Taloustietoa

Viisivuotiskatsaus (IFRS, jatkuvat toiminnot)

2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto milj. euroa 48.5 38.6 30.6 18.5 25.8
Kasvu % 26 26 65 -28 -60
Liikevoitto milj. euroa 4.5 3.8 3.7 1.1 -6.2
Osuus liikevaihdosta % 9 10 12 6 -24
Voitto ennen veroja milj. euroa 4.0 3.2 3.2 03 -8.3
Osuus liikevaihdosta % 8 10 11 2 -32
Oman pääoman tuotto (ROE) % 34.0 31.3 56.9 15.4 725.7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 28.3 26.0 26.0 11.2 -336
Taseen summa milj. euroa 24.8 21.1 18.1 14.4 15.8
Omavaraisuusaste % 42.0 37.6 31.2 9.9 3.4
Net Gearing % 42 71 98 524 1559
Nettovelka milj. euroa 2.4 2.5 5.6 7.5 7.7
Quick ratio 1.0 1.1 1.1 0.6 0.6
Current ratio 1.6 1.7 1.8 0.9 0.9
Investoinnit milj. euroa 0.7 1.0 0.9 0.2 0.3
Osuus liikevaihdosta % 1 3 3 1 1
Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 0 0 0 0 0.1
Osuus liikevaihdosta % 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimäärin 535 511 425 404 556
Osingonjako milj. euroa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Osakekohtaiset tunnusluvut (2013-2016 konsernin jatkuvat toiminnot)

2017 2016 2015 2014 2013
Tulos/osake EUR 0.71 0.49 0.52 0.05 -4.81
Oma pääoma/osake EUR 2.39 1.82 1.29 0.44 0.16
Osinko/osake EUR 0 0 0 0 0
Osinko tuloksesta % 0 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto % 0 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 8.7 11.2 15.3 48.3 -0.7

Osakkeen kurssikehitys

2017 2016 2015 2014 2013
Tilikauden alin kurssi EUR 5.25 4.95 0.03 0.04 0.10
Tilikauden ylin kurssi EUR 7.20 8.65 0.20 0.11 0.25
Tilikauden keskikurssi EUR 5.93 6.43 0.12 0.06 0.14
Tilikauden päätöskurssi EUR 6.19 5.46 0.16 0.06 0.11
Osakekannan
markkina-arvo 31.12.
milj. euroa 27.0 23.8 34.3 6.5 12.0
Osakkeiden vaihto osakkeita, kpl 2,009,629 40,565,856 123,997,394 40,584,525 2,952,411
Osakkeiden vaihto % 46 929 57 37 14

Tunnuslukujen laskentasäännöt