Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Incap Oyj > Sijoittajat > Hallinto > Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Incap-konsernin operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.

Johtoryhmä


VESA MÄKELÄ
Toimitusjohtaja
Diplomi-insinööri, MBA, s. 1964
Yhtiön palveluksessa konsernin toimitusjohtajana 16.10.2017 alkaen. Toiminut aiemmin GS-Hydro -konsernin aluejohtajana vastuualueenaan Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Johtanut useita teollisia yksiköitä ja yhtiöitä muun muassa Konecranesin, Valtran ja Specman palveluksessa Suomessa
ja ulkomailla.
Yhtiön hallituksen jäsen 18.4.2017-17.4.2018.


TERO LEHTONEN
CFO
KTM, s. 1967
Yhtiön palveluksessa konsernin talousjohtajana 1.1.2018 lähtien. Työskennellyt aiemmin muun muassa Specma Oy:n palveluksessa talousjohtajana sekä eri johtotehtävissä.


OTTO PUKK
Viron toiminnoista vastaava johtaja
KTM, s. 1978
Incapin palveluksessa 2015 lähtien. Työskennellyt aikaisemmin muun muassa Eesti Energia Technology Industries -yhtiön ja ETAL Groupin palveluksessa.


MURTHY MUNIPALLI
Intian toiminnoista ja Aasian myynnistä vastaava johtaja
Diplomi-insinööri, MBA, s. 1964
Incapin palveluksessa vuodesta 2008 alkaen, ensin myynnistä vastaavana johtajana ja Intian tytäryhtiön toimitusjohtajana. Työskennellyt aikaisemmin Spike Technologies Ltd:n (nyk. Qualcomm) ja Tata Elxsi Ltd.:n palveluksessa.