News

Incap Oyj > News

Incap käynnistää yt-neuvottelut konsernipalveluissa ja Helsingin tehtaalla

Incap Oyj          Pörssitiedote           14.11.2011 klo 12.30

INCAP KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT KONSERNIPALVELUISSA JA HELSINGIN TEHTAALLA

Incap Oyj on kutsunut konsernitoimintojen Suomessa työskentelevän henkilöstön ja koko Helsingin tehtaan henkilöstön yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin.

Incapin tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa kustannusrakennetta konsernitoiminnoissa. Mahdollisia keinoja ovat uudelleenorganisointi ja tiettyjen toimintojen keskittäminen esimerkiksi yhtiön Tallinnassa sijaitsevaan toimipisteeseen. Yhtiön alustavan arvion mukaan joissakin toiminnoissa työ tulisi vähenemään olennaisesti niin, että suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 15 työpaikan vähenemiseen Suomessa. Incapin konsernipalveluissa Suomessa työskentelee tällä hetkellä 37 henkilöä Helsingissä, Vaasassa, Vuokatissa ja Oulussa.

Helsingin tehtaan toiminnan osalta Incapin tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja sopeuttaa tehtaan tuotanto kysyntää vastaavaksi. Yhtiö on jo aikaisemmin kertonut halukkuudestaan luopua tehtaan ohutlevyvalmistuksesta. Nyt käynnistettävissä yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään toimenpiteitä, jotka voivat johtaa tehtaan henkilöstön irtisanomiseen tai lomauttamiseen toistaiseksi. Mahdollisina vaihtoehtoina käsitellään lisäksi toiminnan osittaista ulkoistamista ja toiminnan lopettamista osittain tai kokonaan sekä valmistuksen siirtämistä soveltuvin osin yhtiön muille tehtaille. Helsingin tehtaalla työskentelee 61 henkilöä, joista osa on tällä hetkellä lomautettuna.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
henkilöstöjohtaja Kirsi Hellsten, puh. 050 387 7437
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 

Go back