News

Incap Oyj > News

Incapin vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

INCAP OYJ          PÖRSSITIEDOTE                 24.3.2011 klo 8.45INCAPIN VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JULKAISTU


Incap-konsernin vuoden 2010 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2010, on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Kertomus on nähtävissä pdf-muodossa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Media/Vuosikertomus. Vuosikertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.


Vuosikertomus sisältää muun muassa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan halunnut kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 26 selostettuihin seikkoihin siitä, että yhtiön arvio rahoituksen riittävyydestä seuraavan 12 kuukauden käyttöpääomatarpeisiin sisältää epävarmuutta. Käyttöpääoman riittävyyteen tuovat epävarmuutta asetettu tulostavoite, vaihto-omaisuuteen sisältyvä kiertotavoite ja yhtiön edellytykset täyttää rahoitusehdot.  

Incap on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, ja myös se on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.


INCAP OYJ


Sami Mykkänen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi


LIITTEET
Vuosikertomus ja tilinpäätös sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästäINCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


Go back