News

Incap Oyj > News

Incap Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Incap Oyj        Pörssitiedote     9.9.2010 klo 16.30

 

INCAP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ


Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 9.9.2010 klo 15 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 11 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 20,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incapin internet-sivuilla 21.9.2010 alkaen.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen suunnatusta osakeannista. Yhtiön pääomarakennetta vahvistetaan suunnatulla osakeannilla, jolla tarjotaan vähintään 4 000 000 ja enintään 4 500 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ammattimaisille sijoittajille, yhtiön hallitukselle ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista niille, jotka omistavat 14.9.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Yhtiön kannalta on olemassa painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, koska suunnatun osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön pääoma- ja rahoitusrakennetta nopealla ja edullisella järjestelyllä sekä rahoittaa yhtiön kansainvälisten liiketoimintojen kehittämistä.

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle viimeistään 28.9.2010 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeelle Helsingin pörssissä elokuussa 2010 määräytynyt vaihdolla painotettu keskikurssi.
 
Osakkeiden merkintäoikeutta on käytettävä 20.-28.9.2010 välisenä aikana. Yhtiön toimeksiannosta merkintöjä vastaanotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa ja Nordea Private Banking -yksiköissä niiden tavanomaisina aukioloaikoina.

Maksettava määrä kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon uusien osakkeiden rekisteröinnistä lukien.

Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään mahdollisessa ylimerkintätilanteessa osakkeiden jakamisesta merkitsijöiden kesken sekä muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Yhtiön tavoitteena on ilmoittaa uudet osakkeet kaupparekisteriin mahdollisimman pian merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta lokakuun loppuun mennessä, ja tätä varten yhtiö laatii listalleottoesitteen.


INCAP OYJ


Sami Mykkänen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back