News

Incap Oyj > News

ENNAKOTIETO INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2007: KOKO VUODEN LIIKETULOS POSITIIVINEN

 
INCAP OYJ               PÖRSSITIEDOTE        5.2.2008 klo 10.30
 
  
Alustavien laskelmien mukaan Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2007 on noin 83,2 miljoonaa euroa eli noin 7 % alhaisempi  kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 0,7 miljoonaa euroa. Liikevoitossa on huomioitu Helsingin tehtaan kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä kirjattava 3,1 miljoonan euron myyntivoitto. Tilikauden tulos on noin -0,8 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos noin -0,07 euroa.
 
Incap on aikaisemmin arvioinut koko vuoden liiketuloksensa olevan selvästi tappiollinen.
 
Edellä mainitut luvut ovat tilintarkastamattomia eivätkä perustu yhtiön hallituksen hyväksymään tilinpäätökseen. Incap-konsernin tilinpäätös vuodelta 2007 julkaistaan 4.3.2008.
 
 
INCAP OYJ
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 750 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
Go back